Специалистът

може да ви помогне и спести време

Работим само със специалисти, доказани с години практика, дипломи, докторантури и сертифицирани

Високият стандарт на специалисти и кадри ни дава сигурност и увереност, че услугите и съветите, които ще получите, ще бъдат верни, точни и полезни.

Моята история

Доц. д-р Лалка Рангелова, дм

Моя мечта е да помагам на хората да бъдат щастливи. Вярвам, че здравословното хранене носи щастие, защото ни помага да сме по-здрави и да се чувстваме по-бодри и по-добре. Повече от 15 години се развивам в тази сфера. Помагам на бебета, деца и възрастни да се хранят здравословно и да се чувстват по-добре.

Разработване на сборници за хранене в детските ясли и градини

Разработване и управление на проекти

Законодателство, свързано с храните и храненето

Статистическа обработка на данни

Лалка Рангелова - Профил

Научни интереси

  1. Здравословно хранене на кърмачета, деца и възрастни
  2. Препоръки за хранене
  3. Наредби по хранене
  4. Сборници с рецепти за организирано хранене на деца, ученици и възрастни
  5. Практически ръководства за здравословно хранене на кърмачета и деца
  6. Оценка на храненето
  7. Хранене при заболявания
  8. Персонализирано хранене
  9. Изготвяне на диетични режими

Доц. Рангелова членува в следните организации през последните 20 години:

1996 год. – Български Лекарски Съюз

2004 год. – Българско Дружество по ”Хранене и диететика”

2018 год. – Българска Асоциация по Обществено Здраве

2018 год. – Българска Асоциация за Изучаване на Затлъстяването и Съпътстващите го Заболявания

2019 год. – Българско Дружество по Детска Гастроентерология, Хепатология и Хранене

 

 

 

Бъдете здрави!

Хранете се оптимално с програма за здравословно хранене

Длъжност

Академична длъжност „Доцент” по научната специалност „Хранене и диететика”

b

Специалност

Завършена Специалност Медицина

Доктор

Доктор по научната специалност „Хигиена”

Развитие

Специализация по специалността „Хранене и диететика“

Обучение

Семинари и обучения за хранене в България и чужбина

Лектор

Лектор в Онлайн Семинари и Обучения

Конгреси

Конгреси и Конференции в Австрия, Англия, Белгия, Сърбия, Франция, Германия и други.

i

Автор

Автор на ръководства и книги по хранене